Bli med i medlemsforsikringen

Interessen for en medlemsforsikring for kraftverk er stor. Det viser undersøkelsen Småkraftforeninga nylig sendte ut til våre medlemmer. Registrer kraftverket ditt her – og bli med på det felles anbudet.

Tiden er nå inne til å gå ut i markedet og be om tilbud fra forsikringsselskapene.  Med de store prisøkningene som har vært på småkraftforsikring er vårt håp å få bedre avtaler enn det mange har i dag.

For å få til dette er vi helt avhengige av at du som kraftverkseier sender inn best mulig opplysninger som kan ligge til grunn for anbudsrunden. Det må sendes inn en besvarelse for hvert kraftverk du eier. Skjemaet består av 11 sider og finnes på denne lenken:

Trykk her for skjema for risikobeskrivelse av småkraftverk

Vi ber om at skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig. Det er forsikringstakers plikt å gi riktige og fullstendige svar på forsikringsselskapets spørsmål jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-1. Utfylling av dette skjemaet likestilles med forsikringsselskapets spørsmål.

Har du spørsmål til skjemaet vennligst kontakt vår forsikringsmegler i Norwegian Insurance Partner AS Daniel Slettemoen (bildet) på e-post: daniel.slettemoen@nip.no. eller tlf.: 55 33 67 04. Ansvarlig fra Småkraftforeningas side er daglig leder Knut Olav Tveit.

Alle opplysninger i skjemaet behandles konfidensielt, og vil kun bli distribuert til forsikringsgivere for tilbudsinnhenting. Forsikringsselskapet har kun tillatelse til å benytte opplysningene i dette skjemaet til å utarbeide tilbud til kraftverkseiere.

Det er selvsagt opp til den enkelte om man til slutt velger å akseptere tilbudet fra medlemsforsikringen eller ikke. 


Vi tar i mot registeringer fortløpende selv om fristen for å bli med i første anbudsrunde mot forsikringselskapene nå er gått ut. Etterregistrerte kraftverk vil imidlerdtid bli tatt med så fort dette er praktisk mulig.