Litt kortere småkraftkø

Selv om langt over 800 utbyggere av små vannkraftverk fortsatt venter utålmodig på å få søknadene sine behandlet, kan de i det minste trøste seg med at køen beveger seg i riktig retning.

Siden nyttår er søknadsbunken redusert med 3,6 prosent, viser NVEs og OEDs halvårsoversikt over ny kraftutbygging i 2013.
I månedsskiftet juni-juli var 828 søknader fra små vannkraftverk (under 10 MW)  til saksbehandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Olje- og energidepartementet eller hos fylkeskommunene. Det var 31 færre enn ved årsskiftet.
Den største søknadsbunken lå hos NVE, som ved utløpet av andre kvartal i år hadde 705 små vannkraftverk til konsesjonsbehandling.