Varierende priser

Prisbildet var ganske ujevnt i kraftmarkedet forrige uke. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentar for uke 39:

Forrige uke var ganske volatil, systemprisen steg mandag til onsdag for så å falle. 

Det resulterte i en gjennomsnittlig systempris for uken på 296,71 NOK/MWh.Fra uke 37 gikk vi inn i uke 38 med en lav kjernekraftutnyttelse da flere anlegg i Finland og Sverige ble tatt ut av produksjon, utenfor det som var av planlagte stanser.  I løpet av uke 38 kom imidlertid enkelte anlegg tilbake i produksjon, som bidro til at systemprisen kom noe ned.I starten av uke 39 skal ytterligere to anlegg settes i drift igjen. Det er noe usikkerhet om dette vil gå etter planen, da det har vært mange utsettelser og vist seg vanskelig å få anleggene opp i stabil produksjon. 

I tillegg til økt kjernekraftkapasitet var det også en god vindproduksjon i Danmark og Sverige i forrige uke. En annen faktor som bidro til variasjonen i priser forrige uke var at prognosene for nedbør endret seg gjennom uken. Det var tørre varsler i starten, som gikk over til å bli noe mer nedbørsrike mot slutten av uken. I dagens varsler er det tilbake til tørrere varsler. Hydrobalansen for uke 40 er i dag estimert til -15,9 TWh. Dette er med bakgrunn i at det neste 10 dager er ventet 4,2 TWh nedbør under normalen. I tillegg er det ventet at det skal bli kjøligere i tiden fremover, 1,4 grader under normaltemperatur for kommende periode.

Også elsertifikat markedet er preget av høy aktivitet for tiden, og trenden er stigende priser. Prisene har nå etablert seg på nivå over 200 SEK (ca 184 NOK). Siden sist rapport har det også vært en ny tildeling av elsertifikater, og det ble utstedt 848.000. 90 % av sertifikatene gikk til svenske produsenter. Omsetningen av sertifikater i uke 37 var ca 1 mill.Trenden har vært stigende markedspriser de siste ukene. Det virker som om bunnen i markedet er kommet noe opp. Og på signaler om oppgang kommer oppgangen raskt. 

Tørre varsler og lavere temperaturer er gode indikatorer på stigende priser. Vi ser i dagens marked at prisene også beveger seg oppover, og da spesielt de kontraktene som er lengre frem i tid.  4. kvartal 2013 omsettes for 328,80. 1. kvartal 2014 omsettes for 343,60 (alle priser NOK/MWh). Årskontraktene for 2014 og 2015 omsettes for hhv 302,0 og 284,8 NOK/MWh.Vårt markedssyn er at det fortsatt vil være store svingninger (høy volatilitet) også i tiden fremover, men hovedtrenden vil være sidevegs. En del usikkerhet er knyttet til om kjernekraften som skal kobles inn denne uken går som planlagt. Om det igjen blir utsettelser vil nok markedet komme mer opp.