Opp på tørre varsler

Tørre værvarsler langt under normalen ga prisoppgang. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 40:

Forrige uke var preget av tørre varsler, med nedbørsnivåer betraktelig under det som er normalt for sesongen. Markedet gikk derfor opp tidlig i uken, for deretter å ligge relativt stabilt. Systemprisen ble i gjennomsnitt 315,32 NOK/MWh for uke 39. Det var opp 18,61 NOK/MWh fra uken før.

Prognosen for hydrobalansen for uke 41 er et underskudd rundt 17,7 TWh, basert på neste 10 dagers nedbørsvarsel.  Det er forventet 67% av normal nedbør de kommende dagene. Fyllingsgraden på vannmagasinene var på 77,6 % i uke 38, mot normalen som er 86,4%. Samme tid i fjor var fyllingsgraden 92%.

I tillegg til lavere nedbørsmengder var det også lav kjernekraftproduksjon i forrige uke.  Spesielt er det de svenske kjernekraftverkene som er ustabile.  Kapasiteten ligger nå rundt 65% for Sverige og Finland samlet. Etter planen burde nivået vært i overkant av 70%, gitt at anleggene hadde vært faset inn som planlagt. Det er usikre tilbakemeldinger om når eventuelt mer kjernekraft vil komme inn denne uken, og trolig vil kapasiteten bli liggende rundt dagens nivå de nærmeste dagene. Forventer økning i kjernekraften fra neste uke, da enda et anlegg er ferdig med årlig vedlikehold.

Markedet priser i dag 1. kvartal 2014 til 349,20 NOK/MWh. 2014 og 2015 kontraktene prises til hhv 305,60 og 287,20 NOK/MWh. Det er ikke stor endring fra forrige uke.Elsertifikater omsettes i spotmarkedet til 204 SEK/MWh.  Mars 2014 og mars 2015 er omsatt til hhv 207 og 213 SEK/MWh. Det ble omsatt 400 000 sertifikater i uke 39. I følge aktørene ligger markedet teknisk i en stigende trend, men foreløpig fortsetter det i en sidevegs retning.

Vårt markedssyn for kommende dager er at vi fortsetter med en sidevegs utvikling. Det er fortsatt slik at det er nedbørsmengdene som gir størst effekt på markedsretningen.  Dagens varsler er relativt lik de varslene vi hadde før helgen, og hittil i dag er det ikke kommet ny informasjon som vi ser påvirker retningen.