Ny prosjektleder på plass

Terje Engvik er fra i dag på plass som ny prosjektleder i Småkraftforeninga. Han skal utvikle en felles drifts- og vedlikeholdsmanual for medlemsverk. Prosjektet er et direkte resultat av et medlemsbehov som kom opp under Småkraftdagane tidligere i år.

Engvik er langt fra noe ubeskrevet blad i småkraftsammenheng. Gjennom sitt virke som prosjektleder for fagfeltet i Bondelaget er han allerede et kjent navn for veldig mange av Småkraftforeningas medlemmer. Nå skal han altså utvikle en felles løsning for rutiner og systemer i forbindelse med oppfølging av offentlige krav og påbud. Dette kan gjelde alt fra ITK internkontroll og damsikkerhet til elsikkerhet og HMS.

– Mitt prosjektarbeid mot småkraftgrunneiere de siste årene har gitt meg et bredt kontaktnett over hele landet. Dette gjelder både grunneiere med kraftressurser, småkraftverk i drift og energiaktører for øvrig som er knyttet til småkraftnæringen. Det er meningsfullt å få jobbe med fornybar energi, som både gir verdiskaping i bygde-Norge og bidrar i forhold til klima-utfordringene. Hittil har hovedinnsatsen min vært veiledning mot grunneiere med planer for utnytting av småkraftressursen sin. For Småkraftforeningen blir innsatsen rettet mot småkrafteiere i drift, sier han.

Den nye prosjektlederen er opprinnelig fra Bærum, men har bodd og virket i Sunnfjord i Sogn og Fjordane i hele 35 år- i et av de viktigste områdene i landet for privateid småkraftnæring.

-Her har jeg lært mange dyktige småkrafteiere å kjenne. Pionerene blant dem gikk i front for å utvikle småkraften til en ny og viktig bygdenæring. Jeg ser fram til å få jobbe mer konkret opp mot denne målgruppa framover, sier han.

Terje Engvik er utdannet innen skogbruk og jus, med spesialisering innenfor vassdragsjus. Han har tidligere blant annet vært disponent i Sogn og Fjordane Skogeigarlag i 30 år. I tillegg til småkraft har han også jobbet med småskala gardsvindkraft og grunneierinteresser knyttet til større vindparker.

Arbeidet med drifts- og vedlikeholdsmanualen starter nå for fullt.

-Jeg er veldig glad for å ha avtalen med Terje på plass. Mange småkrafteiere opplever det som komplisert å følge alle påbudene som kommer fra det offentlige, men her er det god del utfordringer som er felles og dermed egner seg for felles løsninger, vel og merke med tilpasninger for det enkelte kraftverk.  Jeg mener at Terje rett mann for jobben og ønsker ham velkommen på laget, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.  

Du finner Terje Engviks kontaktinformasjon her.