Prisområde NO5 utvides østover

Statnett vil utvide spotprisområdet NO5 og flytte grensen mot NO1 lenger østover.

– Grensen vil bli flyttet fra Hardangerfjorden og inn i Hallingdal. Vi vil komme med en detaljert grense mellom markedsområdene NO1 og NO5 i neste uke, sier Statnetts direktør for systemdrift og analyse, Tom Tellefsen, til Småkraftforeninga.
Bakgrunnen for denne endringen er at det kan oppstå flaskehalser i perioder med høy produksjon og eksport ut av området – spesielt fra småskala vannkraftverk, forklarer Tellefsen
Når den nye 420 kV-linjen mellom Ørskog og Høyanger settes i drift i 2015, vil også grensen mellom markedsområde NO3 og NO5 bli flyttet – fra 132 kV samleskinne i Åskåra til 132 kV-linje Mel-Fardal og Høyanger-Fardal.