Løfterikt fra Erna og Siv

Regjeringserklæringen varsler en helhetlig energipolitikk, der energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling skal sees i sammenheng.

– Småkraftforeninga er godt tilfreds med de tydelige signalene fra Erna Solberg og Siv Jensen. Blant våre medlemmer trekkes det nå et lettelsens sukk, etter åtte år med stadig vanskelige vilkår får små bygdekraftverk. Den nye regjeringa sine ambisjoner om forenkling og mindre byråkrati vil være til betydelig hjelp for vår næring, sier styreleder Trond Ryslett i Småkraftforeninga.
Han betrakter regjeringserklæringen som en klar dreining av energipolitikken, der det legges betydelig vekt på å sikre landet en robust energiforsyning som også er tilpasset endringene i det europeiske energisystemet. Dette innebærer en utbygging av nettkapasiteten innlands, knyttet opp mot flere, nye mellomlandsforbindelser.
Den nye regjeringen, som vil øke tempoet i konsesjonsbehandlingen, varsler også en tiltaksplan for å redusere samlet konsesjonsbehandlingstid for utbygging av kraft og overføringsnett.
Småkraftforeninga er særlig tilfreds med at den nye regjeringen varsler at den vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5 MW til 10 MW, noe som vil bidra til en bedre utnyttelse av naturressursene. Dette vil også fjerne den skattemessige forskjellsbehandlingen av små kraftverk, som har gjort at det siden 2004 bare er bygd seks kraftverk mellom 5 og 10 MW.
– Hevingen av innslagspunktet for grunnrenteskatt vil bidra til å fjerne den kunstige struping av små kraftverk som både staten, samfunnet og eierne har tapt på, sier Ryslett.
Regjeringen sier også den vil vurdere tilpasninger i ordningen med elsertifikater. Akkurat på dette punktet er regjeringserklæringen svakere enn det eierne av 170 utestengte småkraftverk hadde håpet på.
– Vi vil fortsette vårt arbeid for å sikre en rettferdig behandling av disse småkraftverkene, slik at de skal få den elsertifikatinntekten de har krav på, sier Ryslett.

Han er også opptatt av å få på plass 2020-halen i elsertifikatordningen, for å unngå at norske kraftverk som kommer på nett etter utgangen av 2020, mister all rett til elsertifikater. Ryslett ønsker samme ordning som i Sverige, der anlegg som kommer i produksjon etter fristen vil få en gradvis nedtrapping av støtten.