Blåblått kan utløse 800 mill. årlig

Styremedlem i Småkraftforeninga Karen Anna Kiær håper den blåblå regjeringserklæringen kan bidra til å utløse de store, fornybare verdiene som ligger i fortsatt småkraftsatsing i Norge.En årsproduksjon verdt 800 millioner kroner går tapt, mens utbyggerne teller på knappene og lar konsesjonene ligge på vent.

312 små kraftverk (under 10 MW) som har fått endelig utbyggingstillatelse, er fortsatt ikke bygd. Det er 16 flere enn ved forrige årsskifte.

-Mye skyldes byggestopp på grunn av manglende utbygging av sentralnettet. I tillegg kommer mangler ved det lokale nettet.  På toppen av dette er kraftprisen og sertifikatprisen til sammen i dag ikke mer enn kraftprisen alene var for noen år siden, sier Kiær som ser svært positivt på de blåblås løfter om bedre nett over hele landet.

De ubygde småkraftverkene representerer en samlet effekt på 586 MW og en årsproduksjon på nærmere 2 TWh, viser NVEs og OEDs halvårsoversikt over ny kraftutbygging i 2013. Legges det til grunn 25 øre/kWh i kraftpris og 15 øre/kWh  i elsertifikater, representerer dette en årsproduksjon verdt 800 millioner kroner.

-Skal vi utløse dette formidable verdiskapingspotensialet må vi ha flere kabler til Europa kombinert med oppgradert nett hjemme, slik den påtroppende regjeringen sier.  Høyere kvoteplikt i elsertfikatsystemet vil gi høyere sertifikatpriser enn i dag og det er ikke unaturlig om en ny regjering vurderer også dette, sier hun og legger til at en mer aktiv småkraftpolitikk vil kunne få fart i utbyggingene igjen.

-Jeg har klare forventninger til en ny regjering. Nå gjelder det at de innfrir det de lover i regjeringserklæringen. Mange har opplevd den politiske risikoen de siste årene som alt for høy. En undersøkelse Småkraftforeninga gjorde før valget viser da også at de borgerlige scorer langt høyere enn de rødgrønne når det kommer til rammevilkår for småkraft, sier hun.

I fjor ble det for øvrig gitt endelig, rettskraftig tillatelse til realisering av 125 små kraftverk. Første halvår i år fikk ytterligere 63 små kraftverk endelig tillatelse til å bygge. Ved utgangen av første halvår 2013 var 37 små kraftverk under bygging. Det var fire flere enn ved forrige årsskifte

-Leverandørindustrien som småkraftnæringen har klart å bygge opp siste 10 åra, er sårbar. Mange har satset tungt og ennå ikke tjent penger. Etter mange tiår uten norske aktører i leverandørindustrien er dette nå på plass, men industrien er altså sårbar og vi trenger flere prosjekter for å beholde den, sier hun avslutningsvis.