Sterk ukeslutt

Været driver prisene og det var en sterk avslutning på forrige uke. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 41:

Forrige uke avsluttet sterkt. Det kom inn en del tørre varsler på tampen av uken som gjorde at prisene i markedet økte. Det er fortsatt været som har størst innvirkning på prisene. Utsiktene fremover indikerer tørrere vær de kommende dagene. Prognosen for hydrobalansen uke 42 er i dag på -17,6 TWh.

De lengre prognosene viser signaler om våtere vær noe lengre frem i tid. Etter en oppgang i markedet på fredag og mandag, gikk markedet noe ned i går. I dag ser vi at de nærmeste kontraktene er noe opp, mens de lengre kontraktene er svakt ned.Systemprisen for uke 40 ble 313,86 NOK/MWh, som var svakt ned fra uken før.

Kjernekraftproduksjonen har vært stabil de siste dagene. Ytterligere ett svensk kjernekraftverk er tilbake etter endt vedlikehold, og samlet kapasitet for finske og svenske anlegg er i dag på 81%. Fortsatt noe forskjell i områdeprisene, noe som skyldes kapasitetsreduksjon i overføringsnettet mellom Norge og Sverige. NO3 og NO4 følger fortsatt Sveriges priser, og ligger over de andre prisområdene i Norge. I dag er det en differanse på ca 34 NOK/MWh mellom områdene i Norge.

Elsertifikatmarkedet har også vært gjennom noen dager med store svingninger.  I forrige uke gikk spotprisen ned til 197 SEK. Det var en økning i tilbudet som medførte fallet.  I skrivende stund er prisnivået tilbake rundt 203 SEK.  Mars 14 kontrakten ligger nå på 206 SEK, og Mars 15 kontrakten på 210 Sek. Omsetningen i uke 40 var på omtrent 450 000 sertifikater. Som nevnt er det litt oppgang i markedet i dag i de «korte» kontraktene. I skrivende stund er kontraktene til og med 2. kvartal 2014 opp i pris, mens deretter er det en svak nedgang. 1 kvartal 2014 er sist omsatt til ca 359 KR/MWh . 2014 og 2015 kontrakten er omsatt til hhv 311,04 og 286,33 NOK/MWh.