Vil utvide med null i grunnrenteskatt

Solberg-regjeringen vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for kraftverk fra 5 MW til 10 MW. Eierne av Ringdal kraftverk er blant de som nå vil utvide småkraftverket sitt.

Det grunneiereide småkraftverket på Hellesylt i Stranda kommune, som ble satt i drift i 2011, ble allerede fra starten av tilrettelagt for et tredje aggregat på 1000 kW.
– Vi er klare til å montere inn et nytt aggregat som kan ta unna flomvannet om sommeren, forteller daglig leder i Ringdal Kraftverk, Oddbjørn Brunstad.

Fjerner skattetilpasning
Som følge av den varslede endringen i grunnrenteskatten kan effekten økes fra 4,9 til 5,9 MW, uten at det vil utløse ekstra skatt, påpeker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
– Vi er glade for å ha fått gjennomslag i denne viktige saken. Det er ikke tvil om at en del anlegg er underdimensjonert for å unngå grunnrenteskatt.  Det blir det nå slutt på for småkraftens del i fremtidige utbygginger. Dette åpner også for at eksisterende anlegg, som Ringdal, kan oppgraderes, sier han.

Blå-blått kinderegg
I sitt første hele driftsår produserte Ringdal kraftverk 17,7 GWh. Med et tredje aggregat og optimal drift regner Oddbjørn Brunstad med å kunne produsere drøye 18,5 GWh i et normalår.
Tveit betrakter det blå-blå forslaget som et kinderegg: det er bra bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk og for klimaet – alt på en og samme gang.
– Ved at innslagspunktet for grunnrentebeskatning nå er satt ved grensen for småkraft, som er 10 MW, anser vi denne saken som avsluttet for vår del. Det er likevel et tankekors at vi fortsatt har et skattesystem hvor det ikke nødvendigvis vil lønne seg å produsere en ekstra kilowattime, sier han.

Et lite skår i gleden
Selv om alt ligger til rette for en utvidelse av småkraftverket, er nettet fortsatt en hemsko.
– Problemet vårt nå er at nettet er for svakt. Men når det er på plass vil vi være klare med mer kraft, sier Oddbjørn Brunstad.
I dag lider tre småkraftverk på Hellesylt under høy nettleie og produksjonsbegrensninger når lasten er på topp. Hos NVE ligger det i tillegg fem søknader om småkraftkonsesjoner – og én nettkonsesjon.
– Vi håper det kommer en avklaring på dette til neste år, sier han.