Svensk kjernekraft er prisdriver

Svenskene fikk fart på kjernekraften forrige uke og det ga prisnedgang sist uke. Nå har svenskene derimot driftsproblemer noe som får prisene til å peke andre veien. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 41:

Systemprisen for uke 41 endte på 310,30 NOK/MWh. En nedgang fra uken før med 3,56 NOK/MWh. En av hovedårsakene til den reduserte systemprisen var økt kjernekraftproduksjon i Sverige.  I starten av uken ser vi at det igjen er driftsproblemer i Sverige. Ett av verkene, Oskarshamn 3 (1400 MW), ble tatt ut av produksjon på fredag, og forventes å bli satt i drift onsdag denne uken.  Effekten av dette ser vi ved at områdeprisene i NO3 og NO4 legger seg ca 7 Euro/56 kroner over de øvrige NO områdene. 

Markedet var volatilt også i forrige uke. Varslene viste tørrere vær, som ga utslag i stigende priser i starten av uken. Litt våtere varsler mot slutten av uken ga en nedgang i markedet. Dagens varsler er fortsatt tørre de første 6-7 dagene, deretter skal nedbøren tilta og komme opp mot normale nivåer i slutten av perioden.  Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til varslene om hvor vått det vil bli. For kommende 10 dagers periode er det ventet ca 46% av normal nedbørsmengde. Slår prognosene til vil hydrobalansen i uke 43 vise et underskudd på 20,3 TWh.

Ser vi på prisen av olje, kull og CO2 så har også disse beveget seg i det siste.  Oljeprisen er påvirket av «makro» faktorer som budsjettforhandlingene i USA, og den økonomiske utviklingen i Kina. Sist uke så vi at oljeprisen gikk opp når man trodde det næret seg enighet i USA, men falt så tilbake da det viser seg at utfallet fortsatt er uavklart. Signaler om at kinesisk eksport falt førte også til nedgang i oljeprisen.For kull og CO2-kvoter er den siste tidens fall i priser knyttet til at det er større tilbud enn etterspørsel i det markedet for tiden. Lavere kostnader på disse produktene reduserer kostandene til kullkraftverkene, som igjen vil kunne medføre lavere energipriser. Dette viser seg i markedet ved at de lange kontraktene synker.

Elsertifikatene hentet seg noe i forrige uke. Spotprisen kom tilbake på nivåer over 200 SEK. Sist omsatt er 200SEK.  Mars 14 kontrakten ligger på 205 SEK. Omsetningen ligger på ca 350 000 sertifikater forrige uke.I skrivende stund er markedet svakt opp. 1. kvartal 2014 er sist omsatt for 352 NOK/MWh. 2014 og 2015 kontraktene er omsatt for hhv 308 NOK/MWh og 285 NOK/MWh. Det er omtrent på samme nivå som i forrige uke. 

Utsiktene fremover tror vi fortsatt hovedsakelig vil være påvirket av nedbørsmengden, og om kjernekraften kommer tilbake som planlagt i Sverige. Vi tror trenden vil være svakt stigende, men volatil.