Ny seksjon for kraftverksdrift

Småkraftforeninga har fått samlet alt av vesentlig informasjon for drift av kraftverk, i en helt egen seksjon på sin nettside.

Det er foreningas styreleder og småkraftpionér Trond Ryslett som selv har tatt på seg jobben med å samle sammen og systematisere regelverk, avtaler, kontrakter, veiledere, maler, skjemaer og lenker knyttet til drift av kraftverk.
Småkraftforeninga kan nå presentere alt dette som et nærmest komplett kompendium for våre medlemmer. Ettersom kun noen få elementer gjenstår, velger vi å legge dette ut som en samlet enhet på nettsiden, under vindusmenyen «Drive kraftverk».

Vil kreve oppdatering
Informasjonen er systematisert under følgende hovedgrupper:
– Etablering
– Nett

– Kraftsalg
– Innrapportering
– Forsikring
– Tilsyn og kontroll
Både regelverk og formkrav er i stadig endring. Vi kan derfor ikke garantere at alle nye endringer blir registrert umiddelbart. Dersom det skulle skje endringer, som vi ikke har klart å fange opp, ber vi medlemmene kontakte oss slik at denne informasjonssamligen holdes oppdatert.

Utvidet bransjekatalog
Samtidig er også bransjekatalogen (under vindusmenyen «Bygge kraftverk») utvidet med en egen oversikt over aktuelle maskinentreprenører med erfaring i bygging av små kraftverk.
Denne oversikten er heller ikke helt komplett. Vi tar gjerne imot tips om flere aktører som Småkraftforeningas medlemmer har benyttet.