Her er han – energiminister Tord Lien

Det er nå opp til Tord Lien (Frp) å sørge for at småkraftprodusenter skal kunne fortsette å drive under kommersielt levelige forhold i Norge. Med seg på laget får han en elektriker fra Porsgrunn.

Regjeringens nye olje- og energiminister kommer rett fra jobben som kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi. Det gir grunn til håp om at byråkratiseringen av kraftbransjen nå vil stanse opp.
– Etter åtte år med stadig vanskeligere vilkår får små bygdekraftverk, ønsker vi oss forenkling og mindre byråkrati. Det vil være til betydelig hjelp for vår næring, sier styreleder Trond Ryslett i Småkraftforeninga.

Hete poteter rett i fanget
En rekke småkraftutfordringene ligger allerede i kø og venter på Lien. Vil den 38 år gamle statsråden åpne for en sertifikat-hale, slik at utbyggere av fornybar energi i Norge får samme tilgang til elsertifikater som svenske prosjekter – etter 2020?
Mange utbyggere setter også sin lit til den nye olje- og energiministeren vil sørge for at de 170 småkraftverkene som ble utestengt fra overgangsordningen, likevel får elsertifikater.
– Jeg kjenner godt til Tord Lien fra før, og opplever ham som en næringsvennlig og løsningsorientert politiker. Vi ser frem til en konstruktiv dialog rundt de utfordringene som bransjen står overfor, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Tord Lien, som opprinnelig er fra Myre i Vesterålen, satt på Stortinget for Frp fra 2005 til 2013, innvalgt fra Sør-Trøndelag. Han var medlem i Stortingets energi- og miljøkomité fra 2005 til 2009.

Høyere avskriving de første årene?
Tidligere denne uken tok Frps nye olje- og energiminister til orde for at vindkraftverk – så vel som småkraftverk – bør få bedre avskrivningsregler.
– Det vil gi prosjektene større nåverdi. Å endre reglene vil være en gavepakke for regjeringen, det vil gi både lavere skatt og mer fornybar energi, sa Tord Lien til Teknisk Ukeblad, så sent som mandag 14. oktober – da som kommunikasjonsdirektør hos Trønderenergi.
Ifølge en analyse fra Thema Consulting Group må et norsk vindkraftprosjekt ha 6 øre/kWh mer i inntekter før skatt for å gi samme avkastning som et tilsvarende svensk prosjekt – og avstanden til norsk vannkraft er enda større.

Statssekretær for Tord Lien i OED blir Kåre Fostervold som tidligere blant annet har sittet på Stortinget for Fremskrittspartiet. Fostervoll er utdannet elektriker og kommer fra Porsgrunn i Telemark.