4,3 TWh over normalt

Denne uken er det våte varsler som gjelder. Varslene de neste ti dagene ligger 4,3 TWh over normalen. Som vanlig er det Arne Pedersen hos NEAS som har skrevet markedskommentaren – denne gang for uke 43.

Fallende priser preget markedet i forrige uke, og det har også vært bildet i starten på uke 43.  Systemprisen for uke 42 endte på 333,12 NOK/MWh, som er en oppgang på 22,82 NOK/MWh fra uken før. Årsaken til en såpass sterk gjennomsnittlig systempris forrige uke, til tross for fallende priser i markedet skyldes, delvis at det nedbørsmessig var tørrere i starten av forrige uke samt at det igjen oppstod problemer i svensk kjernekraft på tampen av uken.

Denne uken er det våte varsler som gjelder. Nedbørsavviket for kommende 10 dagers periode viser nedbør på 4,3 TWh over normalen. Hydrobalansen for uke 44 er estimert til -15,2 TWh. Det er også ventet varmere vær, som igjen vil resultere i lavere konsum.  Vi ser også at oljeprisen er noe ned siden forrige uke. Dette kommer delvis som resultat av at USA kom til enighet om budsjettet. 

Kullprisene har beveget seg noe opp som følge av lave lagervolumer i europeiske havner. På verdensmarkedet er det imidlertid fortsatt et overskudd av kull tilgjengelig.

Prisen på CO2-kvotene har også falt den siste tiden. Dette som følge av blant annet lavere forventede strømpriser i Tyskland.

16. oktober var det igjen utdeling av elsertifikater.  Det ble utstedt 1,031 millioner sertifikater. Dette er noe opp fra tildelingen i september ( 847000 sert.). Norges andel var denne gang ca 5% av sertifikatene. Det var lav omsetning forrige uke, omtrent 150 000 sertifikater ble omsatt. Siste omsetningskurs for sertifikater i spot markedet er på 200 SEK/MWh.  Mars 14 og Mars 15 kontraktene er omsatt for hhv 204 og 209 SEK/MWh. Når dette skrives så omsettes 1. kvartal 2014 for 336,96 NOK/MWh.  Kontraktene for 2014 og 2015 ligger på hhv. 303,3 og 287,5 NOK/MWh. Dette er noe ned fra forrige uke.

Markedet er for tiden svakt. Våte varsler, bedret kjernekraftkapasitet og varmere vær i sikte bidrar med signaler om lavere priser. I tillegg ser vi at prisene har beveget seg ned mot de Tyske fremtidsprisene. Her har differansen en stund vært høyere enn det som har vært tilfellet tidligere. Med de siste prognosene for nedbør og temperaturer, samt innfasing av kjernekraft slik som det er skissert, anser vi at det fortsatt er noe nedside i markedet de kommende dagene.