Mildt+vått+vind = svakt marked

Mildvær, våte varsler, mye vind og mer kjernekraft – det svake markedet vedvarte også forrige uke. Arne Pedersen hos vår samarbeidspartner NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 44:

Systemprisen for uke 43 endte på 307,36 NOK/MWh, ned 25,76 NOK/MWh fra uken før.

 

Våte varsler har også preget starten på denne uken. Forventet nedbør over Norge og Sverige ligger nå på 106% av normalen for kommende 10 dagers periode. Hydrobalansen for uke 45 er estimert til -14,9 TWh. Også temperaturen er forventet å ligge over normalen for perioden.

 

Oljeprisen svinger for tiden rundt 107-109 $/fat. Prisen på kull gikk opp i forrige uke, og nådde på fredag høyeste notering siden juni. Prisen var da 87,45 $/tonn. Denne uken har prisen på kull falt tilbake, og ligger nå rundt 83 $/tonn. Også prisen på CO2 kvoter har svingt noe i det siste. I dag morges var prisen på CO2 5,10 €/tonn.  Markedet beregner nå at marginalkostnaden til kullfyrte kraftverk er ca 226,8 NOK/MWh. Sammenlignet med prisene for el som noteres på NordPool, så er det et relativt stort avvik. Kontrakten for november omsettes nå på NordPool for 295,7 NOK/MWh.

 

Elsertifikatmarkedet beveger seg sidevegs for tiden. Det er lav aktivitet og prisene ligger rundt samme nivå som vi så sist uke.  Spotkontrakten er sist omsatt for 199 SEK/MWh. Omsetningen sist uke endte på ca 140.000 sertifikater. Mars 14 og 15 kontraktene ligger på hhv 203 og 208 SEK/MWh.

 

Ser vi på markedet nå, så omsettes 1. kvartal 2014 for 319,16 NOK/MWh. 2014 og 2015 kan kjøpes til hhv 288,46 NOK/MWh og 277,14 NOK/MWh. Utviklingen i det siste har i stor grad vært styrt av hydrologien. Men også økt kjernekraft og høy vindproduksjon har bidratt til et press på markedet.  Etter en relativt lang periode med fallende prise kan en korreksjon opp komme på varsler om tørrere og kaldere utsikter. En del aktører vil også kunne påvirke markedet ved å ta gevinstsikring på sine finansielle posisjoner. Ser man imidlertid på de fundamentale faktorene slik de fremstår i dag tegner det fortsatt for en svak utvikling de nærmeste dagene.