Småkraftsamarbeid med Romania

Norske bedrifter inviteres til å delta i bygging av nye småkraftverk kraftverk og opprustning av eksisterende kraftverk i Romania, gjennom EØS-midler som er avsatt til prosjekter innen vannkraft.

NVE er som nasjonalt ekspertorgan på vann, energi og klima involvert i ulike programmer og prosjekter som mottar EØS-finansiering i Øst-Europa. I Romania er NVE programpartner på fornybar energi, med blant annet et program for småkraftverk.
Tirsdag 26. november arrangeres det en informasjonskonferanse i Bucuresti der det vil bli orientert om innholdet i programmet og kommende aktiviteter.
– Der vil det også bli lagt opp til ”matchmaking” mellom fagmiljøer i Romania og miljøer fra de tre giverlandene Norge, Island og Liechtenstein, opplyser NVEs kontaktperson i Internasjonal seksjon, seniorrådgiver Bjørn Aulie.

Må ha rumensk prosjektsøker
Det er kun selskaper registrert i Romania som kan stå som søker til prosjekter under dette programmet. Selv om søkerne må være lokalisert i mottakerlandet, kan de ha bedrifter og institusjoner fra giverland som partner.
Norske bedrifter og institusjoner kan derved søke prosjekter sammen med partner i mottakerlandet. Partnere fra giverlandene må inngå en partnerskapsavtale med prosjektsøker, som regulerer aktiviteter, budsjett, timepris, osv.
Det antas at rollen til giverlandspartnere i hovedsak vil være av rådgivende art, både under planlegging og gjennomføring av prosjekter.

50 millioner kroner
Vannkraftprogrammet som omfattes av EØS-finansieringsordningen utgjør omlag 6 millioner euro. NVE er programpartner i tre land. I Romania er det avsatt 50 millioner kroner i prosjektmidler som er øremerket til fornybar energi.
I tillegg er det avsatt 100 millioner kroner til fornybar energi og energieffektivitet i Bulgaria, mens Slovakia har fått 90 millioner kroner til klimatilpasning. 
Alle disse programmene vil etter hvert ha utlysninger for prosjektsøknader.