Småkraftkøen vokser igjen

Til tross for svært få nye søknader, sliter myndighetene med å redusere bunken av ubehandlede småkraftsaker. Etter en nedgang i første halvår, har søknadsbunken begynt å vokse igjen.

I tredje kvartal ble det registrert kun 17 nye søknader om konsesjon eller konsesjonsfritak for små vannkraftverk under 10 MW. Likevel fortsetter antallet ubehandlede søknader å øke.
Ved utgangen av tredje kvartal hadde NVE, OED og fylkeskommunene hele 832 søknader om små kraftverk til behandling. I månedsskiftet juni-juli var antallet 828.

Vedtak i 13 saker
I tredje kvartal 2013 ble det gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til kun 11 små kraftverk. I tillegg fikk to søkere endelig avslag.
Ferieavvikling oppgis som en av årsakene til antallet behandlede saker var så lavt. Mange befaringer bidrar også til at antall vedtak var lavere enn i de to første kvartalene i år, påpeker NVE og OED i sin siste kvartalsrapport om ny kraftutbygging i Norge.

Uroer Småkraftforeninga
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, liker ikke utviklingen i de hovedtrekkene han ser.
– Det er bekymringsfullt at avviklingen av køen går så sakte. Men jeg er også litt bekymret over at det er så få nye søkere. Det siste skyldes nok i hovedsak markedsmessige forhold, men det kan være at den lange saksbehandlingstiden også bidrar til at det kommer så få søknader, sier Tveit.

Vokser utenfor NVE
Det er hos Olje- og energidepartementet og fylkeskommunene søknadene synes å hope seg opp i. I løpet av det siste kvartaler har antallet ubehandlede saker utenom NVE steget fra 123 til 131.
NVE hadde 701 søknader fra små vannkraftverk til behandling ved utløpet av tredje kvartal. Det var fire færre enn ved månedsskiftet juni-juli.

Langt etter skjema
Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde myndighetene fattet endelig vedtak for 122 søknader om små kraftverk. 103 søknader er behandlet så langt i år.
I løpet av årets ni første måneder har 70 søknader (til sammen 131 MW) har fått konsesjon eller konsesjonsfritak, mens 33 søknader (til sammen 97 MW) har fått endelig avslag.