– NVE bør prioritere småkraftverk

– Vannkraft er mest kostnadseffektivt i Norge. Da bør også myndighetene prioritere vannkraft, sier administrerende direktør Tor Arne Pedersen i Scanergy, til nyhetsbyrået Europower.

Køen av søknader om utbygging av småkraftverk fortsatte å øke i tredje kvartal, som følge av en svært beskjeden tildeling av nye konsesjoner.
NVE og OED ga i tredje kvartal endelig tillatelse til utbygging av vindkraftverk med en årsproduksjon på 3,7 TWh. I løpet av den samme perioden ble det gitt tillatelse til å bygge 11 småkraftverk – med en samlet årsproduksjon på 0,07 TWh.
Tor Arne Pedersen, som jobber med utvikling av både av vindkraft- og småkraftprosjekter, oppfordrer NVE til å prioritere de prosjektene som har størst mulighet til å bli gjennomført – og det er småkraftprosjektene.
– Skal Norge være med å kjempe om sin andel av elsertifikatene, må det gjøres en kjempeinnsats hos myndighetene for å få ferdigbehandlet flere småkraftprosjekter, sier Pedersen til Europower.