Forkjørsrett for uregulert kraft

Småkraftforeninga mener det må vurderes å sikre uregulert kraftproduksjon forrang i nettet. Foreninga løftet saken frem for stortingspolitikerne i formiddag.

Under dagens høring om Statsbudsjettet i Stortingets energi- og miljøkomite, ble Småkraftforeninga utfordret av Høyres Odd Henriksen i forhold mangelen på nett i distriktene. Henriksen ville gjerne ha innspill på hvordan man kunne få bygd ut mer så lenge det ikke er nok nett.
– En måte å gjøre dette på er å betrakte den uregulerte produksjonen som grunnlast, og at den blir gitt forrang i nettet. Det vil dessuten gi en optimal utnyttelse både av nettet og Norges samlede kraftressurser, svarte daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Ifølge Tveit er dette noe som nå diskuteres i bransjen. Frigjort nettkapasitet vil åpne for at en rekke gryteferdige småkraftverk – som kun venter på tilgang til nettet – kan sette i gang å bygge.
– Det er klart dette vil få noen konsekvenser, men det er all mulig grunn til å diskutere hvordan vi kan løse opp i den åpenbare nettfloken vi står over for de kommende årene. Dersom uregulert kraft fra sol-, vind- og vannkraft skal få forrang i nettet, må selvfølgelig noen andre regulere sin produksjon. I praksis vil det si at magasinverkene må holde noe igjen i perioder med ekstremt stor produksjon.
Tveit legger til at de store produsentene i en slik situasjon kan spare på vannet og heller produsere når den uregulerte produksjonen er lav – og prisene høyere.

Her finner du Småkraftforeningas innspill til Energi- og miljøkomiteen