Strammer til grunnrenteskatten

Småkraftverk mellom 5 og 10 MW slipper likevel ikke grunnrenteskatt fra neste år. Eierne må tvert imot belage seg på en økning av skattesatsen.

– Her har flertallspartiene fortsatt en jobb å gjøre, understreker daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Den blå-blå regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet inneholdt dessverre ingen forbedringer av rammevilkårene for de som drive små vannkraftverk i Norge.

Tøffere neste år
Tveit legger ikke skjul på at det er med skuffelse han konstaterer at H-Frp-regjeringen opprettholder økningen av grunnrenteskatten med én prosent fra nyttår – også for småkraftverk mellom 5 og 10 MW.
Dersom forslaget blir stående vil grunnrenteskatten øke fra 30 til 31 prosent i 2014.
Det finnes fortsatt en ørliten mulighet til å få denne saken på skinner. Statsbudsjettet er nå til sluttbehandling i Stortinget, og der må Venstre og KrF også må få et ord med i laget for at alle de fire samarbeidspartiene skal stille seg bak et felles borgerlig budsjett.

Rammer hardt
I en skriftlig høringsuttalelse til finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen om regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, har Småkraftforeninga løftet frem én sak, nemlig innslagspunktet for grunnrenteskatt:
«Regjeringen har allerede sagt at den vil heve innslagspunktet for denne til 10 MW. Vi mener at dette bør gjøres alt nå fordi det er av kritisk betydning for de få det gjelder, og neppe gir store utslag i skatteinngangen,» skriver Småkraftforeninga i sin uttalelse.

I sitt forrige innspill til Stortinget understreket Småkraftforeninga nødvendigheten av å få på plass elsertifikater til de utestengte småkraftverkene, en forsert nettutbygging for å få ut innestengt kraft, innføring av en elsertifikat-hale etter 2020, samt en mer rettferdig eiendomsskatt. Her finner du Småkraftforeningas innspill til Energi- og miljøkomiteen