Sverige forskutterer nett for ny kraft

Den svenske regjeringen vil innføre en ny finansieringsmodell for nettutbygging, som kan bidra til å utløse tilstrekkelig fornybar kraftproduksjon til å oppfylle Sveriges elsertifikatforpliktelser.

Forslaget som nå er sendt ut på høring, innebærer at Svenska Kraftnät skal forskutterer kostnadene for de nettforsterkningene som kreves for at ny fornybar kraftproduksjon skal kunne koble seg til nettet. Den svenske systemoperatøren får utleggene refundert fra produsentene, som må betale sin andel av utgiftene etter hvert som de kobler seg til nettet.
– Ved at Svenska Kraftnät forskutterer nettutbyggingen sikrer vi også en mer effektiv utbygging av fornybar kraft, ettersom det blir en mer rettferdig fordeling av kostnadene. På sikt vil dette føre til at vi få mer fornybar energi og lavere kostnader for strømkundene, påpeker Sveriges energiminister Anna-Karin Hatt (C) i en pressemelding fra Näringsdepartementet.
Med dagens ordning må svenske utbyggere stå for hele kostnaden av den forsterkningen av nettet som er nødvendig for at et nytt produksjonsanlegg skal få nettilknytning. Nye anlegg som knytter seg til på samme sted i ettertid, slipper å betale for den oppgraderingen som allerede er gjort. Dermed stopper prosjektene opp, ettersom ingen vil bygge først.
– Forslaget fra regjeringen er en gladnyhet for bransjen, sier Annika Helker Lundström, som er administrerende direktør i Svensk Vindenergi.
Med denne løsningen unngår man at utbygging av ny, svensk fornybar energi blir unødig dyrt, påpeker hun. Bransjeforeningen mener den samfunnsøkonomiske nytten er langt større enn den finansielle risikoen som Svenska Kraftnät løper, ettersom man slipper å få halvoptimale utvidelser av nettet.