Forstår at småkrafteiere er skuffet

Regjeringen har ikke rukket å levere på løftene om lettelser i grunnrenteskatten. – Jeg skjønner at småkraften er skuffet, sier Høyres Nikolai Astrup til nyhetsbyrået Montel.

Astrup, som er andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, deltok onsdag på Norwea og Arntzen de Besches vindkraftseminar i Oslo. Der uttrykte han stor forståelse for at småkraftnæringen er skuffet etter at løftene til småkraftbransjen ikke ble innfridd i det justerte statsbudsjettet.
– Vi fikk dessverre ikke rom til det nå. Roma ble heller ikke bygget på en dag. Men nå begynner snart arbeidet med 2015-budsjettet, og vi tar med oss innspill inn i det arbeidet, sier Astrup til Montel.
På direkte spørsmål fra nyhetsbyrået vil han likevel ikke forskuttere noe om hvordan 2015-budsjettet blir seende ut.
I Høyre og Frps regjeringserklæring står det at de vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5 MW til 10 MW, samt at man skal ”vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater.” I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er ingen av disse endringene nevnt.
Overfor Montel vil Nikolai Astrup heller ikke kommentere tilpasninger i elsertifikatsystemet. Stortingsrepresentanten henstiller i stedet aktørene om å komme med gode innspill – og så vil disse bli vurdert.