Opp på tørrere og kaldere vær

I uke 46 så vi stigende priser i markedet. Det skyldes forventninger om tørrere og kaldere vær. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 27.

Gjennomsnittlig systempris i uke 46 var 296,72 NOK/MWh.  Dette er 5,57 NOK/MWh høyere enn uke 45. Snitt systempris for oktober endte på 311,36 NOK/MWh.

Prisoppgangen i forrige uke var drevet av forventninger om tørrere og kaldere vær i tiden som kommer.  Dagens prognoser for kommende 10 dager viser også kaldere og tørrere værtype. Nedbørsavviket ligger på -2,9 TWh, og temperaturen er ventet å ligge 0,8 grader under normalen. Estimatet for hydrobalansen for uke 48 er -16,9 TWh.

Den nordiske kjernekraftproduksjonen har ligget stabilt på 90% kapasitet den siste tiden. Produksjonsplanene for kjernekraft ligger på dette nivået frem til desember da Oskarshamn 1 skal settes i produksjon.
Når det gjelder brenselsprisene har disse også ligget stabilt, uten store svingninger de siste dagne. Oljeprisen ligger i dag på 107$/fat. Det er god tilgang på olje fra Midtøsten. Det er nå samtaler med Iran rundt landets atomprogram. En løsning på dette kan medføre at blokaden av Irans oljeeksport løftes, noe som vil øke tilgangen på olje ytterligere.
Kullprisen har falt litt tilbake, og ligger nå stabilt i området rundt 80 $/tonn.  Bidrar til å holde marginalkostnaden for kullkraft lav, og ligger i dag på 27,77 €/MWh.  CO2 kvoteprisen har variert gjennom de siste dagene. Den senere tid har prisene kommet ned. Den Europeiske investeringsbanken (EIB) vil i løpet av november starte auksjon av 20 millioner kvoter per måned i fem måneder fremover. Markedet avventer nok hvordan prisingen på auksjonen vil gå. De lave CO2 prisene sammen med en lav kullpris bidrar nok også til å holde igjen prisene noe her hjemme.
NorNed kabelen mellom Norge og Nederland vil ikke bli klar til bruk før 20. desember. Dette er en måned senere enn det som var opprinnelig plan. Dette medfører at sørlige deler av Norge vil ha et overskudd av kraft, som vil påvirke områdeprisene her.  Overføringen mellom Norge og Sverige (NO1 – SE3) er nå på plass. Effekten av dette så vi ved at områdeprisene i Norge og Sverige jevnet seg ut. Tidligere var det til dels store forskjeller i områdeprisene mellom områdeprisene i Sør-Norge og Sverige og Midt- og Nord-Norge.
Tildelingen av elsertifikater for oktober ble 1 516 515 sertifikater. Av dette mottok Sverige 94 % av sertifikatene.  Det har vært en del svingninger i elsertifikatmarkedt den siste tiden.  Det har vært et prisfall i markedet den siste tiden. Markedet er preget av usikkerhet knyttet til veien videre i forbindelse med hvordan overskuddet av sertifikater skal håndteres. Dette har medført at markedet har falt i det siste.  I spotmarkedet er elsertifkater sist omsatt til 171 NOK (186 SEK).  Mar 14 kontrakten ligger på 175 NOK og mars 2015 på 179,7 NOK. 
Markedet åpner opp også i dag. Som nevnt er det tørre og kalde varsler som gjelder for kommende 10 dagers periode.  Kontrakten for neste uke omsettes nå for 340,31 NOK/MWh.  Kontrakten for 1. kvartal 2014 ligger på 350,63 NOK/MWh og 2014 kontrakten er sist omsatt til 308,96 NOK/MWh.  En del av det kalde og tørre været er trolig priset inn gjennom sist uke, men om oppdaterte varsler bekrefter trenden er det trolig at prisstigningen vil vedvare.