Krever lønnsomhet for sjøkabel

Norge trenger forsikringer om lønnsomhet for en sjøkabel til Tyskland. Det sa Erna Solberg da hun gjestet Angela Merkel, i forrige uke.

Solberg fikk ingen garantier over bordet av Merkel, men hun ble forsikret om at den tyske forbundskansleren vil ta det norske innspillet med seg videre og se nærmere på det.
I Tyskland har sol- og vindkraft forrang i nettet. Tyskerne ønsker derfor å ha norsk vannkraft, levert gjennom sjøkabler, som en back-up når det er lite vind og dårlig med sol.
Dersom Norge og Tyskland skal koble kraftnettene sine sammen med sjøkabler, vil Erna Solberg først ha visshet om at investeringen vil være lønnsom.
– Angela Merkel har forstått hva vi snakker om og ser at det er et aspekt de må ha med seg. Så må vi gå runden etterpå. Men vi fikk satt saken på den tyske dagsordenen, sa Solberg til Aftenposten etter møtet med den tyske forbundskansleren.

Usikkerhet rundt nytt marked
Tyskland jobber med å opprette et kapasitetsmarked, der tilbydere av reservekapasitet vil få betalt for å ha hvilende produksjonskapasitet stående klar. Fra norsk side er man usikker på hvilke rolle tyskerne ser for seg at en sjøkabel skal ha, og om den vil bli innlemmet i kompensasjonsordningen for det nye kapasitetsmarkedet.
Solbergs klare budskap var at overføringskabelen må innlemmes i den tyske basissikkerheten for energi: – Blir vi stående utenfor mekanismene som etableres, er det ikke sikkert det er lønnsomt for Norge å etablere en sjøkabel, sa Solberg til Aftenposten.
Statsministeren sier Norge må få et ordentlig svar på hvordan tyskerne tenker seg at den norske kraftleveransen kan innlemmes i et kapasitetsmarked: – Det var ikke motvilje, men heller en forståelse for dette. De er opptatt av å få til disse kablene, sier Solberg til avisen.
Merkel sa etter møtet med Solberg at hun har merket seg at kapasitetsdiskusjon vil ha en betraktelig innflytelse på om Norge opplever at det er støtte for å ha en sjøkabel: – Det er bra med en investeringsdiskusjon i Norge. Da passer det bra at vi har en diskusjon i Tyskland om kapasitetsmarkedet samtidig, sa den tyske forbundskansleren til Aftenposten.

Trenger mer eksport
Norske vannkraftverk genererer nå så mye fornybar energi at vi er helt avhengig av eksport for å få avsetning på produksjonen.
Statnett, nederlandske Tennet og tyske KfW Bankengruppe har inngått en avtale om å bygge og drifte en 1400 MW sjøkabel fra Sirdal til Tyskland. Ifølge Statnett skal kabelen etter planen settes i drift i 2018.

Les Aftenpostens artikkel Solberg: Tyskland er opptatt av å få til sjøkabler