Vind og temperatur driver markedet

Mer vind og mildere vær? Det betyr lavere priser det. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 48.

Gjennomsnittlig systempris for uke 47 endte på 318,92 NOK/MWh, som er 22,20 NOK/MWh opp fra forrige uke. De siste par dagene har vi sett systemprisen falle på grunn av økt vindproduksjon i Danmark og Sverige og generelt lavere konsum som følge av mildere vær.

Markedet har vært inne i en fallende trend. Det er mer nedbør enn normalt og det er også betydelig mildere enn normalt. Dagens prognoser viser at hydrobalansen for uke 49 er estimert til å være 12,6 TWh lavere enn normalen. Det vil si at forrige uke og denne ukes nedbør har styrket balansen med rundt 4 TWh. Så lenge det milde været holder seg kommer også nedbøren fortsatt som regn i større deler av Norge.  Fyllingsgraden i magasinene ligger på 73,8% mot normalen som er 82,2%. Midt- og Nord-Norge har lavest fyllingsgrad med 68,2%, mens Sørøst Norge har høyest fyllingsgrad med 79,7%.

Kjernekraftkapasiteten har ligget stabilt rundt 90%, men er i dag nede på 82% da Forsmark 1 anlegget er tatt ut av produksjon i en kortere periode. Fra mandag skal anlegget igjen være i drift, og kapasiteten vil igjen ligge på 90%.

Prisen på olje (brent) har steget noe gjennom uken. Ligger i dag på ca 111 $/fatet. Økningen de siste dagene er knyttet opp mot lavere leveranse fra Libya og Irak. Det forventes at prisen på olje vil ligge i dette om rådet frem til utskipningen fra disse områdene tar seg opp.  Kullprisene ligger stabilt rundt 80 $/tonn. Det er svak omsetning i markedet for tiden, og dette gir ikke store bevegelser i prisen.  CO2 har også ligget stabilt i området rundt 4,40 €/tonn.

Siste runde med tildeling av sertifikater påvirket ikke prisene i markedet i større grad. Spotprisen ligger fortsatt i området 172 NOK/MW. Kontraktene for mars 2014 og 2015 ligger på hhv. 176 og 181 NO/MW. Omsetningen av elsertifikater i uke 47 endte på ca 500 000 sertifikater. 

Markedet har som nevnt beveget seg ned de siste dagene. I skrivende stund ser vi følgende priser på de forskjellige kontraktene.

Kontrakten for neste uke er sist omsatt til 310,5 NOK/MW. 1. kvartal 2014 sist omsatt til 319,8 NOK/MW.  2014 kontrakten ligger på 293,94 NOK/MW. Det er det milde og våte været som har senket prisene. Prognosene ut over de kommende 10 dagene viser et skifte mot tørrere og kaldere vær. Slår dette til kan det igjen føre til at markedet løfter seg.