Karsten Moholt på kjøperen

Karsten Moholt AS har kjøpt Teknor AS i Harstad, og styrker dermed sin stilling i Nord-Norge. I tillegg er også Os transformatorfabrikk AS blitt innlemmet i det bergensbaserte elektrokonsernet.

Med disse oppkjøpene er Karsten Moholt i ferd med å nærme seg til sammen 300 ansatte. Konsernet vil med disse oppkjøpene befeste sin posisjon som en av verdens ledende leverandører av elektromekanisk kompetanse for roterende utstyr.
– Overtakelsen av Teknor er dessuten et strategisk oppkjøp for å styrke vår tilstedeværelse i nord. Teknor er et selskap med solide tradisjoner og samme kompetanse- og kvalitetsfokus som oss, påpeker administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt, overfor Småkraftforeninga.

Utvider verksted
Bergensbedriften har allerede etablert et solid fotfeste i det nordnorske vannkraftmarkedet. Nå ønsker konsernet å tilby et bredere produktspekter. Direktøren ser for seg en spennende utvikling i nordområdene, både i forhold til vannkraft og offshore.
– Oppkjøpet av Teknor åpne nye markeder. Samtidig ønsker vi også å tilby Teknors eksisterende kunder et bredere produktspekter. Her ser vi muligheter for store samlede synergieffekter. Allerede tidlig neste år vil vi investere i kapasitetsutvidelse i Teknor sitt verksted, forteller Linn Cecilie Moholt.

Transformator-kjøp
I november kjøpte Karsten Moholt også det bergensbaserte selskapet Os transformatorfabrikk.  Alle ansatte blir med videre og virksomheten som vil fortsette under samme navn, selv om driften flyttes til Askøy.