Elsertifikat-gebyret opp 33 prosent

Det er blitt utstedt langt færre elsertifikater i Norge enn Statnett hadde regnet med. Statnett trenger derfor en kraftig økning av gebyrinntekter for å dekke sine kostnader til å administrere ordningen.

I 2013 har engangsgebyret vært 30 øre/elsertifikat. Fra nyttår må kontohavere i elsertifikatregisteret betale Statnett et utstedelsesgebyr på 40 øre/elsertifikat.
Ifølge Statnett skyldes økningen utelukkende at utstedelsen av elsertifikater har vært lavere enn prognosene som lå til grunn for gebyrene.
Forskrift om elsertifikater legger til grunn at «De samlede gebyrer skal tilsvare de faktiske kostnader registeransvarlig har ved effektiv utvikling og drift av registeret i ordningens levetid.» For å dekke kostnadene ser Statnett derfor ingen annen løsning enn å øke utstedelsesgebyret.
I 2012 ble det ustedet 202 000 elsertifikater med et samlet utstedelsesgebyr for Statnett på 60.000 kroner. I år ligger det an til å bli utstedt 810.000 elsertifkater i Norge, som gir Statnett 240.000 kroner i inntekt fra utstedelsesgebyrene.