Flisespikket i 3,5 år på småkraftplan

Etter at Miljøverndepartementet har brukt 42 måneder på å endre to setninger, har Hordaland endelig fått en godkjent plan for småkraftverk, skriver Bergens Tidende.

– Man kan jo spørre seg hva i himmelens navn de har brukt tre og et halvt år på. Dette må være norgesrekord i treg saksgang, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) til søndagsutgaven av Bergens Tidende.
«Fylkesplan plan for små vasskraftverk» ble vedtatt av fylkestinget i desember 2009, men Fylkesmannen mente planen ikke fulgte opp nasjonal miljøpolitikk for «inngrepsfrie naturområder» (INON) og biologisk mangfold.
Dermed ble den sendt inn til Miljøverndepartementets planavdeling – og der ble den liggende. Tross flere purringer skjedde det ingenting.

Flikket på to setninger
Først én uke etter årets stortingsvalg kom endelig svaret fra Miljøverndepartementet. I vedtaksbrevet skrev avtroppende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell at det skal legges til to setninger i planen.
De to setningene som slår fast at småkraftverk som kommer i konflikt med truede naturtyper ikke vil få konsesjon og at småkraftverk som kommer i konflikt med biologisk mangfold må regne med pålegg om avbøtende tiltak.
Ifølge fylkesordfører har det i flere år vært kjent at disse to punktene var problematiske og at fylkeskommunen hele tiden har behandlet saker i tråd med den konklusjonen som Miljøverndepartementet – etter tre og et halv års saksbehandling – også kom frem tid.

Ny regjering har tatt grep
Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, mener det er helt uakseptabelt at forvaltningen kan tillate seg en så sendrektig saksbehandling som småkraftplanen for Hordaland er blitt utsatt for.
Han tror ikke en gjentakelse av dette vil bli tatt nådig opp av regjeringen Solberg, og viser til at Miljøverndepartementets planavdeling allerede er flyttet til Kommunal- og regionaldepartementet.
– Dessuten har H+Frp-regjeringen varslet at INON-begrepet vil bli avviklet som verktøy i arealpolitikken, sier Tveit.

Les artikkel i Bergens Tidende søndag 8. desember.