Løvenskiold-Fossum øker 17,8 GWh

Olje- og energidepartementet har gitt Løvenskiold-Fossum Kraft AS tillatelse til å bygge Fjellet kraftverk og overføre vann fra seks innsjøer i Luksefjell-området til Økteren, nord i Skien, opplyser statssekretær Kåre Fostervold (Frp).

I forbindelse med utbyggingen har OED også gitt Løvenskiold-Fossum Kraft tillatelse til å bygge Godal minikraftverk med inntak i Åslivatn, samt Bestul pumpestasjon med inntak i Besstultjønn.

Fjellet kraftverk (3,2 MW) vil få en årlig gjennomsnittlig kraftproduksjon på 16,5 GWh, mens Bestul pumpestasjon (0,8/0,8 MW) vil ha et årlig kraftforbruk på 2,8 GWh. Med Godal minikraftverk (0,9 MW effekt og en årlig produksjon på 3,3 GWh), samt økt produksjon i eksisterende stasjoner på grunn av bedre magasinering, blir den samlede produksjonsøkningen 17,6 GWh.

– Dette tiltaket vil gi økt produksjon av fornybar kraft i et område med underskudd på kraft. Regjeringen er veldig fornøyd med at eiere og investorer ser muligheter innenfor dagens regelverk, sier statssekretær Kåre Fostervold (Frp).

Foretaket til Løvenskiold-Fossum har fra før fem kraftverk nedstrøms i vassdraget. Magasinene i Luksefjellområdet ble opprinnelig bygd som fløtningsmagasin, men er senere blitt tappet etter behovet i kraftverkene.

Eksisterende vassdragsreguleringer, veinett, samt aktiv skogsdrift utgjør i dag de vesentligste belastningene i tiltaksområdet. Fostervold påpeker at krav om minstevannføring, vilkår om regulering og fyllingsrestriksjoner vil gi forbedringer for økosystemene i forhold til dagens situasjon.