Må ta høyde for store prisvariasjoner

Thomson Reuters Point Carbon ser for seg større prissvingninger i kraftmarkedet, både mellom sommer og vinter – og mellom tørrår og våtår, melder Europower.

– Sannsynligvis vil prisvariasjonene bli mye større i årene som kommer, sier senioranalytiker Torjus Bolkesjø hos Thomson Reuters Point Carbon, til nyhetsbyrået.

Bolkesjø, som også er professor ved UMB, mener det er særlig viktig at småkrafteiere tar hensyn til dette i sine inntektsanslag. Det er når det er mye vann småkraftverkene kan produsere, men det er også da prisen er lav, påpeker han.

– De som skal investere i småkraft må ta dette med i sine beregninger, fremfor å se på gjennomsnittsprisen, påpeker Bolkesjø overfor Europower.