Grønn vinter svekker kraftprisene

Mye nedbør, mildvær og redusert forbruk, høy vindkraftproduksjon og stabil kjernekraft holder systemprisene nede, ifølge den siste markedskommentaren fra NEAS.

Arne Pedersen hos NEAS, skriver i sin markedskommentar for uke 51 at markedet fortsetter den svake utviklingen fra midten av november.
Gjennomsnittlig systempris har også vært fallende de siste ukene.  I uke 47 lå prisen på 318,92 NOK/MWh. I uke 50 endte prisen på 301,58 NOK/MWh.
Ser vi på prisen på kontrakten for 1. kvartal 2014 har denne sunket fra 338,8 NOK/MWh den 18. november til sist omsatt i dag til 301,95 NOK/MWh. Her er det hydrologien som er hovedårsak til at markedet er fallende.
Også i dag faller markedet svakt tilbake, foreløpig på lave volumer.  Kontrakten for 2014 er sist omsatt til 276,12 NOK/MWh.

Svake utsikter
Det er fortsatt utsikter til en svak utvikling i markedet. De siste prognosene viser fortsatt vått og mildt vær den nærmeste tiden, så vi ser fremdeles et fallende marked fremover. Siste fireukersvarsel er mildt og vått for uke 51–02.
Hydrobalansen for uke 52 viser nå 3,8 TWh under normalen, men estimatet i siste rapport var 12,6 TWh under normalen.  Fyllingsgraden i magasinene var i uke 49 på 70,5 prosent, mot en medianverdi for samme uke på 76,9 prosent. Vestlandet har høyest fyllingsgrad med 77,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge har en fyllingsgrad på 66,4 prosent.
Vi ser imidlertid at markedet er følsomt for signaler om endringer i værvarslene, og senest i går fikk vi en liten oppgang på slutten av dagen da prognosene antydet noe kaldere vær.

Kjernekraft og brensler
Svensk og finsk kjernekraft er fortsatt stabil. Kapasitetsutnyttelsen har ligget stabilt rundt 90 prosent den siste tiden, men er nede på 83 prosent i dag, da Ringhals 2 anlegget måtte stenge ned for å skifte noen deler. Det er ikke angitt hvor lang stans dette vil være.
Hittil i høst har kjernekraftverkene, som av forskjellige årsaker har måtte redusere kapasiteten, kommet opp i produksjon raskt etter stans. Den stabile driften er med og underbygger synet om at produsentene vil klare målsetningen om 90 prosent kapasitet gjennom vinteren.
Oljeprisen har vært noe fallende den siste tiden og ligger nå på rundt 109 dollar/fatet. Prisen på kull for levering neste kvartal ligger rundt 84 dollar/tonn, som er på samme nivå som tidligere.
CO2 kvotene har steget noe den siste tiden, og ligger nå på 4,75 euro/tonn. Kullkraft har fortsatt en marginalkostnad som er under nivået Nordisk kraft. Marginalkostnaden er 229 NOK/MWh.

Elsertifikater
Prisene på elsertifikater har vært fallende, og sist omsatt i spotmarkedet er nå prisen 159 NOK/MW. Prisen er ned i overkant av 30 kroner siden toppnoteringen i oktober. Sist uke ble det omsatt 500.000 sertifikater.
Gårsdagens tildeling av sertifikater endte på 1,8 millioner. Som normalt sto Sverige for 94 prosent av sertifikatene. Vind står for 1,1 millioner sertifikater, vannkraft 0,2 millioner og andre kilder står for de resterende 0,5 millioner.
Mars 2014-kontrakten er sist omsatt til 161 NOK/MW og mars 2015 sist omsatt til 166 NOK/MW.