Statnett fikk ny egenkapital

Statnett tilføres 3,25 milliarder kroner i egenkapital for 2014. I tillegg slipper statsforetaket å utbetale utbytte for 2013.

Dette ble besluttet i et ekstraordinært foretaksmøte tirsdag 17. desember, der statssekretær Kåre Fostervold representerte olje- og energiminister Tord Lien.

Kapitaltilførselen skal bidra til å sikre utbyggingen av neste generasjon kraftnett.

Statnett har planlagt investeringer for 40 milliarder kroner i perioden 2013-2017. Dette omfatter både nettinvesteringer, reinvesteringer i anlegg og nye IKT-løsninger, og er avgjørende for at Norge skal ha en forsvarlig kraftforsyning, mener den norske systemoperatøren.

Ifølge Statnett besluttet foretaksmøtet også – i tråd med Statsbudsjettet for 2014 – at det ikke utbetales utbytte til Olje- og energidepartementet for regnskapsåret 2013.