Laveste kraftpris i Nord-Europa

Begrensede eksportmuligheter bidrar til at norske kraftprodusenter får dårlig betalt. Men fredag kan det bedre seg. Da forventer Statnett at kabelen til Nederland blir koblet inn igjen.

Onsdag 18. desember er den gjennomsnittlige spotprisen i Norge 27,5 øre/kWh. Det er 17,1 øre lavere enn i Nederland – der den tilsvarende spotprisen er 44,6 øre/KWh.
Men norske produsenter får ikke glede av denne prisforskjellen. Den undersjøiske kabelen mellom Norge og Nederland er ute av drift som følge av vannskader på likeretteranlegget i Nederland.

Stengt siden slutten av oktober
Norned som er navnet på kraftkabelen mellom Norge og Nederland, har en kapasitet på 700 MW. Kabelen som går mellom Feda i Kvinesdal og Eemshaven i Nederland, har vært ute av drift siden 28. oktober – da en voldsom storm herjet Nederland. Store deler av taket på likeretteranlegget i Eemshaven ble blåst av. Vann kom inn i stasjonen og det førte til store skader.
Den nederlandske systemoperatøren Tennet jobber nå på spreng for å få skiftet ut ødelagt kabler og komponenter. Statnett sendte tirsdag 17. desember en melding til kraftbørsen om at mellomlandsforbindelsen skall være operativ igjen fredag 20. desember fra kl. 17.00 – dersom alt går etter planen.

Tennet kritiserer Statnett
I desember neste år, når den nye 700 MW-sjøkabelen til Danmark – Skagerrak 4 – settes i drift, innebærer det nye begrensinger på Norned-forbindelsen. Kaftnettet på Sørlandet er nemlig ikke dimensjonert for at kapasiteten kan utnyttes fullt ut.
Det er Tennet svært misfornøyd med, melder Tekniske Ukeblad. Helt frem til 2018, når oppgraderingen av vestre korridor mellom Kristiansand og Saurdal skal være fullført, vil det være en samlet begrensning på inntil 400 MW på kraftoverføringen gjennom Norned og Skagerrak 4.

Europeiske spotpriser onsdag 18. desember
Norge*    27,5 øre/kWh
Sverige*    29,9 øre/kWh
Danmark*   30,2 øre/kWh
Finland   32,4 øre/kWh
Polen   33,6 øre/kWh
Tyskland   38,9 øre/kWh
Østerrike   41,2 øre/kWh
Belgia   44,4 øre/kWh
Frankrike   44,4 øre/kWh
Nederland   44,6 øre/kWh
Storbritannia   47,5 øre/kWh
Sveits   53,6 øre/kWh.
Kilder: Nord Pool Spot, Europower og APX
* Gjennomsnittspriser. Områdeprisene i Norge varierer mellom 27,1 og 27,7 øre/kWh. I Sverige varierer prisene mellom 29,7 og 30,5 øre/kWh og i Danmark mellom 29,8 og 30,5 øre/kWh