Ny veileder til småkraftavtaler

En veileder på 34 sider til Bondelagets standardavtaler for småkraftverk er blitt utarbeidet av Norges Bondelag, Landssamanslutninga av vasskraftkommunar og Advokatfirmaet Lund & Co.

Samarbeidspartene har tidligere lansert to standardavtaler for småkraftverk:
Bondekraft-avtalen for realisering av småkraftverk i egen regi
Utleieavtalen for utleie av fallretter

Formålet med den nye veilederen er å gjøre det enklere for grunneierne å utarbeide skreddersydde avtaler på grunnlag av standardavtalene. Veilederen er også et godt hjelpemiddel i vurderingen av kvaliteten på mottatte avtaleforslag fra utbyggingsselskaper for småkraft.
Standardavtaletekstene gir et fullstendig eksempel på formell avtaleregulering av de ulike problemstillingene i forbindelse med småkraftverksetablering og fallrettsutleie. Veilederen gir grundige, utfyllende kommentarer og beskriver på en del punkter alternative modeller og løsninger.
Ved bruk av standardavtalen og veilederen får partene et trygt og kvalitetssikret grunnlag for utarbeidelse av en konkret avtale som ivaretar partenes interesser, skriver Bondelaget på sine nettsider.

Bondekraftavtalen, Utleieavtalen og Veilederen er gratis tilgjengelige for Bondelagets medlemmer her.