Ny rekord for kurveboring

Boreselskapet Norhard AS i Sirdal har for første gang levert en kurveboret tunnel på over én kilometer. Dette er etter alle solemerker ny verdensrekord for slik boring.

Tunnelen, som har en diameter på 0,7 meter er boret i kurve nedenifra og opp i terrenget over en lengde på 1026 meter. Gjennomslaget for trykksjakten som ble boret til Reinåga Kraftverk i Hemnes i Nordland, representerer en ny milepæl for Sirdal-bedriften. Norhard kjenner ikke til at noen andre boreentreprenører som kan levere tilsvarende.
Men utviklingen av boremetoden har kostet mye penger, medgir daglig leder i Norhard, Askjell Tonstad.
– Utviklingskostnader har vært store. Det er investert over 100 millioner kroner i denne boreteknologien siden 2007. Men til neste år, i 2014, ser det også ut til at vi for første gang skal klare å gå med overskudd, sier han.
Norhard-teknologien åpner mange nye muligheter innen landbasert boring. Med fjernbetjent utstyr kan det nå etableres retningsstyrte tunneler over lange distanser og over store høydeforskjeller i hardt fjell.
Boring for vannkraftanlegg i Norge er fortsatt bedriftens prioriterte satsingsområde. Teknikken, som er svært skånsom i forhold til naturinngrep, vil kunne utløse hittil uutnyttet vannkraft som tidligere har hatt uoverstigelige utfordringer knyttet til installasjoner i fjell. Ved hjelp av Norhards boreteknologi kan småkraftutbyggere realisere prosjekter med minimale inngrep i miljø og landskap.
– Vi arbeider også med å introdusere de nye tekniske mulighetene i forbindelse med framføring av høyspent infrastruktur i sårbare naturområder og tettbygde strøk, forteller Askjell Tonstad.