LEC-avtalen har gitt god fortjeneste

Småkraftforeningas fordelsavtale med Markedskraft om salg av fornybar kraft Storbritannia (LEC) har gitt foreningas medlemmer svært god avkastning i 2013. Fortjenesten ventes å holde seg over 15 kroner/MWh fremover.

Med en pris på 15 kroner – kanskje opp mot 20 kroner – vil årsinntekten på LEC alene være mellom 15.000 og 20.000 kroner per GWh produsert. Med andre ord vil et kraftverk med en årsproduksjon på 6 GWh, med LEC solgt via Markedskraft, få en ekstrainntekt på 90.000 til 120.000 kroner i året.
LEC-ordningen (Levy Exemption Certificates) er etterspurt fordi den gir skattefordeler til britiske selskaper som kan dokumentere at de fysisk kjøper fornybar energi med opprinnelsesgaranti. Gjennom samarbeidsavtalen med Markedskraft kan norske småkraftprodusenter bli godkjent som leverandører i det britiske fornybarsystemet.

Hyggelig ekstrainntekt
– I motsetning til opprinnelsesgarantier har LEC vist seg svært robust når det gjelder prising. LEC har gitt gode ekstrainntekter i en tid med lave priser både på kraft og elsertifikater, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Han oppfordrer de av medlemmene som ikke allerede selger LEC, å sikre seg denne ekstrainntekten. For dem som selger LEC via andre leverandører, kan det dessuten være lurt å sammenligne tilbudene.
– Vi har erfaring for at avtalen med Markedskraft ofte kommer best ut. Men søknadsprosessen i forhold til LEC kan ta tid, så det kan være greit å komme raskt i gang for de som ikke allerede er godkjent, påpeker Tveit.

Beskjeden inngangsbillett
For å kunne selge LEC må det gjøres en omfattende registreringsjobb av produksjonsanlegget hos britiske myndigheter. Det tar Markedskraft seg av for Småkraftforeningas medlemmer.
Betingelsene er som følger:

o De som allerede selger LEC, kan bytte gratis til Markedskraft.
o Småkraftverk over 5 GWh får også gratis registrering – ved en bindingstid på to år. 
o Verk under 5 GWh, med to års bindingstid, betaler 9.500 kroner. 
o Alle verk kan få utført hele registreringsjobben, uten bindingstid, for 15.000 kroner.
 
Småkraftforeningas kontaktperson for LEC hos Markedskraft er:
Lars Olav Hofgaard-Espeland
loh@markedskraft.com
Tlf: 400 13 442