Kuldeforventninger styrer markedet

Starten på forrige uke tydet på en lengre periode med kaldt vær i Skandinavia, og markedet reagerte med å løfte prisene. Ut over uken kom prognoser som viste at kuldeperioden trolig ikke ville bli langvarig likevel, og vi så at markedet falt tilbake mot slutten av uken.

Mandagens prognoser gir igjen noe miksede signaler – mindre nedbør enn normalt og rundt normalen for temperaturen. Ukeprisen for uke 2 endte på 248,51 NOK/MWh. Det var en økning på 5,0 NOK/MWh fra uken før. At prisen steg skyldes som nevnt blant annet at det i starten på uken var forventninger om kaldt og tørt vær, skriver Arne pedersen hos NEAS i markedskommentaren for uke 2. 

Ser vi på hydrobalansen så viser den et estimat for uke 4 på -2,2 TWh. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 67,1% i uke 1. Median verdi for uke 1 er 69,2% (for årene 1990 – 2013). Ser vi på snømagasinstausen for uke 1 viser den at vi ligger over normalen med ca 3,7 TWh. Det viser at det er kommet en del snø, for det meste har denne lagt seg i fjellene i Nord-Norge og i Langfjella i Sør-Norge. I samme periode i fjor var snømagasinene 4 TWh under normalen.

Svensk og finsk kjernekraft har hittil vist seg å være stabil så langt.  Kapasiteten ligger i dag på 94%. Det er ikke planlagt noen stanser her før i slutten av mars. Det har også vært en jevnt god vindproduksjon i det siste fra de danske og svenske anleggene.

Brenselsprisene ligger også stabilt. Prisen på kull ligger i området 80 – 84 $/tonn.  Det er god tilgang på kull til de Europeiske aktørene.  CO2 kvotene ligger også stabilt i området rundt 4,6 €/tonn. Oljeprisen har vist en fallende kurve de siste dagene. Økt leveranse fra Libya er en av årsakene. Det er også utsikter til at leveranse fra Iran kan komme til å starte opp i løpet av året.  Dette vil igjen øke tilbudet av olje.  På motsatt side ser vi at signaler om økt aktivitet i USAs økonomi og en nedtrapping av den amerikanske sentralbankens støtteordninger gir insitament for å trekke prisen på olje oppover.

Prisen på elsertifikater har vært svakt fallende gjennom desember. Spotprisen i dag viser ca 155 NOK/MW. Mars 14 kontrakten er sist omsatt til samme pris.  Mars 15 kontrakten ligger noe over, sist omsatt til 162,6 NOK/MW. Den 15. januar kommer det ny tildeling. Det er forvente at tildelingen vil være stor denne gang pga den høye vindkraftproduksjonen som har vært.  Det har ellers vært lav omsetning i markedet de siste ukene.

Markedet i dag har ikke vist noen klar retning. Startet med nedgang, som gikk over til en oppgang, og nå er det svakt fallende igjen. Det er trolig de oppdaterte varslene som virker inn på markedet i dag. Retningen er således noe vanskelig å sette for tiden. Så lenge det ikke kommer signaler om at kulden vil vedvare kan vi nok vente at markedet trekker ned mot nivåene vi så før den siste oppgangen 3. januar.