Får bygge småkraftverk på Kvaløya

Egil Bertheussen har endelig fått konsesjon fra NVE til å bygge Synnøvjord kraftverk på Kvaløya i Tromsø kommune. Men anlegget har krympet kraftig fra den første søknaden ble sendt for seks år siden.

Årsproduksjonen for Synnøvjord kraftverk er blitt gradvis redusert fra 7,2 GWh i den første søknaden til 4,2 GWh i utbyggingstillatelsen som ble gitt i 2014.
Reduksjonen skyldes blant annet at fallhøyden er dratt ned med 50 meter til 205 meter, etter at inntaket fra utløpet av Lille Synnøvjordvatn er flyttet ned til et juv 225 meter over havet, der elveløpet er skjermer mot innsyn.

Kraftig krympet
Kravet om helårs minstevannføring er også blitt skjerpet.
Bertheussen, som er medlem av Småkraftforeninga, er likevel glad han endelig har fått lov til å bygge ut.
– Jeg begynte å jobbe med dette prosjektet i 2006, forteller han.
Den første utbyggingssøknaden som ble sendt i 2008, ble fulgt opp av en ny og mindre søknad i 2010, før en endringsmelding med nye reduksjoner – der blant annet installert effekt ble redusert fra 2,2 til 1,8 MW – ble sendt i 2012.
NVE har nå godkjent utbyggingen, etter pålegg om ytterligere nedskalering.

Svakere lønnsomhet
Opprinnelig hadde Bertheussen forutsatt av småkraftverket skulle gi god avkastning på rent kommersielle vilkår. Med en utbyggingspris som har steget fra 2,9 kroner/kWh til drøye 5 kroner/kWh blir lønnsomheten anstrengt. Småkraftverket han nå har fått godkjent av NVE er beregnet å koste 21,2 millioner kroner.
– Anlegget ligger an til å få langt dårligere inntjening enn jeg hadde håpet på. Slik det nå ser ut er jeg helt avhengig av elsertifikater for å kunne oppnå lønnsomhet, sier han.
Grunneieren sier han ønsker å realisere utbyggingen på egenhånd. Det skyldes ikke mangel på kjøpere: – Nei, jeg har fått veldig mange henvendelser, men jeg har sagt til alle at jeg i hvert fall vil ha konsesjon først, sier Egil Bertheussen.