Rekordmange “nei” fra NVE

NVE behandlet rekordmange småkraftsøknader i fjor, men ordet “nei” var det som gikk oftest igjen

Som vedlagte graf fra NVE viser gjorde konsesjonsmyndighetene seg unna med hele 134 konsesjonssøknader i fjor. 76 fikk nei og 58 fikk ja. Som tallene i grafen viser ligger altså antall nye konsesjoner rimelig stabilt, mens antall nei er i rekordvekst.

– Det er bra at NVE får unna saker, men vi stusser over at så mange får nei. Vi vet at en del av sakene som behandles nå er vanskelige. Likevel er det påfallende hvordan antall nei øker så sterkt. NVE har jo fått økt ressurstilgang for å få unna småkraftkøen, men her kan det se ut som om mye av kapasitetsøkningen har gått med til å avvise saker. Vi håper ikke denne trenden videreføres også i år, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeinga. 

Både NVE-sjef Per Sanderud og Tveit uttaler seg om saken til Nationen i dag. Der fremhever Sanderud at NVE ikke har noen agenda på å være strengere eller mildere enn før.

– Vi har fått retningslinjer for hvordan saksbehandlingen skal foregå fra Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet. De retningslinjene følger vi, sier han til Nationen.  

Fra NVEs nettsider: “NVE la i fjor til rette for 1,03 TWh med ny vannkraft. Det ble behandlet 134 småkraftsøknader, som er ny rekord. Av disse fikk 58 konsesjoner på til sammen 485 GWh. Det ble gjort vedtak om opprustinger og sendt innstillinger til OED på større vannkraft på til sammen 478 GWh. I tillegg ble det fattet vedtak om konsesjonsfritak for 36 små vannkraftverk på 63 GWh.”