Programmet for NVE-dagen er klart

Skal prisen for elsertifikater endelig stige? Den nye kvotekurven for elsertifikater blir et sentralt tema under NVE-dagen i forbindelse med Småkraftdagane på Værnes.

Programmet for NVE-dagen 18. mars er nå fastsatt. Både elsertifikater, nettutvikling og konsesjonsbehandling er temaer som blir behandlet. NVE vil også orientere om praksis ved brudd på konsesjonsvilkår.
Første post på programmet er om turbiner, med vekt på virkningsgrad og slukeevne. Deretter vil NVEs nettseksjon ta for seg det sentrale spørsmålet om når det kan forventes bedre nettkapasitet.
Seksjon for fornybar energi vil orientere om elsertifikater, den forestående kontrollstasjonen og fastsettelsen av en ny kvotekurve. Seksjonssjef Øystein Grundt i konsesjonsavdelingen vil fortelle om NVEs behandling av småkraftpakker.
Håndtering av av skred- og rasfare i konsesjonssøknaden, hydrologisk grunnlag for vannkraftverk og revegetering av rørgater er andre temaer som vil bli gjennomgått. Eva B. Thorstad ved Norsk institutt for naturforskning vil dessuten holde foredrag om ål og konsekvenser av vannkraftutbygging.

Her er programmet for NVE-dagen 18. mars 2014.