Grønne sertifikater gjør at han ser rødt

– Grønne sertifikater har ødelagt et velfungerende marked, sier Dag og Tid-journalist Jon Hustad. Han kommer med et sylskarpt budskap til Småkraftdagane på Værenes.

Hustad, som også skal delta i debatten med politikerne, hevder at de som stod bak innføringen av grønne sertifikater var på ville veier. 
– Hele systemet fremstår som en merkelig politisk subsidiering. De grønne sertifikatene ødelegger markedet og reduserer utbyttet til eksisterende aktører. Se på Tyskland, der har de subsidiert så mye sol- og vindkraft at de nå må begynne å subsidiere kullkraftverkene for at ikke de skal ble lagt ned, sier han.
Journalisten vil også ta tak i den forventede befolkningsveksten, som viser at Norge fremtidige behov for kraft vil være økende.
– Poenget er likevel at dette er en vekst som markedet vil være i utmerket stand til å ta seg av på egenhånd, uten innblanding av grønne sertifikater eller andre politiske subsidieordninger, fastslår Hustad.