Kjører på for å få elsertifikater

Leopold Løvenskiold er i ferd med å sette i gang utbyggingen av Fjellet kraftverk (3,2 MW) ved Økteren, i Skien kommune i Telemark. Inntekter fra elsertifikater er med på å utløse prosjektet.

Elsertifikater vil gi et ekstra inntektsbidrag til utbygging av fornybar energi i noen år til, og Løvenskiold smir mens jernet er varmt.
Det nye kraftverket vil bli tilført vann fra seks innsjøer, skriver Telemarksavisa. Løvenskiold-Fossum Kraft vil også bygge Godal minikraftverk og Bestul pumpestasjon, for å hente kraft av vannet underveis til Økteren.
Fjellet kraftverk vil alene gi en årsproduksjon på 16,5 GWh. Økt produksjon i eksisterende kraftstasjoner løfter den samlede produksjonsøkningen til 17,6 GWh.

Henter inn priser
– Vi er nå i gang med planleggingen av kraftverkene og har håp om byggestart til sommeren, sier prosjektleder Tor Arne Folseraas i Løvenskiold-Fossum Kraft til Telemarksavisa.
Han tar likevel forbehold om at selskapet vil se an prisen før en endelig investeringsbeslutning blir tatt.
– Vi henter inn tilbud før vi tar endelig standpunkt. Men vi har gjort såpass godt grunnarbeid at vi har trua på at det går, sier han til avisa.

Kan bli to byggetrinn
Løvenskiold-Fossum Kraft har sendt ut entreprise på Fjellet kraftverk og Bestul pumpestasjon, men avventer litt med Godal og en del av overføringsstrengen, som muligens vil bli utsatt til et byggetrinn to, ifølge Folseraas.
Magasinene i Luksefjellområdet ble opprinnelig bygd som fløtningsmagasin, men er senere blitt tappet etter behovet i kraftverkene. Småkraftselskapet har fra før fem kraftverk nedstrøms i vassdraget.