Mot slutten for svensk kjernekraftverk

Sveriges eldste kjernekraftverk Oskarshamn 1 (492 MW) forbereder en søknad til Strålsäkerhetsmyndigheten om permanent nedstengning og avvikling av driften.

Myndighetene i Sverige har tidligere stengt kjernekraftverkene Barsebäck 1 (i 1999) og Barsebäck 2 (i 2005). Hvor lenge Oskarshamn 1 kommer til å være i drift er foreløpig ukjent.
– Reaktoren forventes å være i drift i mange år fremover. Hvor mange år det blir, er blant annet avhengig av hvordan de nye kravene fra Strålsäkerhetsmyndigheten blir utformet, forklarer konsernsjef Johan Svenningsson, i en pressemelding fra OKG Aktiebolag.
Kjernekraftselskapet eies av Eon Sverige (54,5 prosent) og Fortum (45,5 prosent). Byggingen av Oskarshamn 1 startet i 1966. Kjernekraftverket ble satt i drift i 1972.
Oskarshamn 1 hadde sitt beste produksjonsår i 2004. Da leverte anlegget 3,5 TWh. I fjor produserte kjernekraftverket 542 GWh.
Oskarshamn 1-reaktoren er for tiden avstengt på grunn av oljelekkasje.

Les pressemeldingen fra OKG.