Varmluft senker prisene

Varmluft over Skandinavia sender prisene ned. Arne Pedersen hos NEAS har skrevet markedskommentaren for uke 4.

Uke 4 var en uke med stigende priser. Det var slutten på en periode med prognoser som viste kaldere vær enn normalen som trakk markedet opp. Mot slutten av uken begynte det å komme signaler om væromslag, og at det gikk mot temperaturer over normalt.  Dette har nå i følge prognosene slått til. Høytrykket i øst svekkes, og vi får inn varmere luft over Skandinavia.  Markedet har reagert med å sende kursene ned de siste dagene.
Ukeprisen for uke 4 endte på 317,33 NOK/MWh, en økning på 17,6 NOK/MWh fra uken før.
De siste varslene viser nå mer nedbør enn normalt. Den siste tiden har det imidlertid vært mindre nedbør enn normalt, slik at vi har sett hydrobalansen svekke seg noe. Prognosen for uke 7 viser nå -7,7 TWh.
Kjernekraftkapasiteten holder seg over 90% fortsatt. Oskarshamn 1 måtte stenge i går pga driftsproblemer, men etter planen skal det være i drift igjen på torsdag.  Vi er for tiden inne i en periode med god vindproduksjon som dels oppveier bortfallet av Oskarshamn 1.
Brenselsprisene har også fortsatt sin sidevegs bevegelse. Det er små endringer i prisen på olje, kull og gass. CO2-kvotene har imidlertid steget i pris de siste dagene, og var i går på sitt høyeste nivå på tre måneder. Kvoten er omsatt til 5,69 €/tonn.
Antall sertifikater utstedt for produksjonen i desember ble 2,23 millioner.  Desember var all time high når det kom til vindproduksjon. Dette bidro til et det relativt høye volumet.  Elsertifikatmarkedet har trukket opp den siste tiden. Fra en spotpris på 155 NOK/MW i uke tre var spotkursen ca 177 NOK/MW i forrige uke. I dag ligger den rundt 171 NOK/MW. En del av prisøkningen kan skyldes at aktører har dekket inn en del av beregningsrelevant volum. I tillegg kan antall handler og økt pris kommet som følge av at det er forventinger til at prisen vil stige i løpet av februar, når det legges frem ny informasjon om kvotejusteringen i Kontrollstasjon 2015.
Ser vi på strømmarkedet i dag så er det fallende. Det er utsikter til mildere vær fremover som sender markedet ned igjen.  Prisen på uke 6 er sist omsatt til 281,83 NOK/MW.  2. kvartal 2014 ser vi sist omsatt til 249,76 NOK/MW.  Kontrakten for 2015 ligger på 278,45 NOK/MW. Vi tror markedet vil være svakt de kommende dagene da det virker som om det milde været blir bekreftet i oppdaterte prognoser.  De siste dagene har imidlertid vist at markedet snur seg raskt på endringene i værprognosene, så noe usikkerhet vil det nok være.