Skyr unna fossile investeringer

– Investerer du i fossilt, går du en usikker fremtid i møte. Verdens CO2-budsjett er brukt opp om 20 år – i best case rundt 2050, ifølge Jens Ulltveit-Moe,

Investoren har plassert to tredjedeler av sine investeringer innen fornybar energi.
– I put my money where my mouth is. Grønn teknologi er nøkkelen til  å stanse den globale oppvarmingen, sa Ulltveit-Moe i sitt foredrag under Enovakonferansen i Trondheim.
Det store spørsmålet er nemlig hva atmosfæren kan tåle og hvor mye CO2 vi kan slippe ut de neste 100 år, om vi skal klare å holde oss innenfor to graders-målet, påpekte Ulltveit-Moe.
Selv er han overbevist om at «verdens CO2-budsjett» vil være brukt opp om 20 år.
Overfor de nærmere 700 konferansedeltakere sammenlignet han fossilindustrien i dag med inntjeningen i tobakkindustien for en tid tilbake: – De tjener mye penger nå, men fremtidige inntekter vil bli lave, hevdet investoren.