Energiministre i tett sertifikatkontakt

Norges olje- og energiminister Tord Lien og Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt drøftet elsertifikatsystemet, da de møttes i Stockholm onsdag.

Hva som konkrete kom ute av møtet er ikke kjent, men Lien synes i hvert fall å være godt fornøyd med samtalen.
– En god og løpende dialog er nødvendig for å forvalte energiressursene våre best mulig. Norge og Sverige samarbeider nært innen energispørsmål, blant annet gjennom sertifikatsystemet for å øke produksjonen av fornybar energi, påpeker Lien.
Han bekrefter at energiministrene diskuterte både det norsk-svenske elsertifikatsystemet og kraftutveksling, under møtet i Stockholm.
– Det norsk-svenske kraftsystemet er svært tett integrert. Derfor er det viktig at norske og svenske myndigheter møtes for å drøfte felles muligheter og utfordringer, sier Tord Lien.