Får bygge Stardalen kraftverk

Stardalen Kraft AS har fått olje- og energiministerens tillatelse til å bygge Stardalen kraftverk i Jølster kommune. Et 20-talls grunneiere står bak utbyggingsplanene.

– Utbyggingen vil gi et positivt bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og er et steg på veien for å nå regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).
Adm. Dir.r Narve Heggheim i Stardalen Kraft AS er glad for endelig å ha fått grønt lys til å sette i gang utbyggingen.
– Det er en gledens dag for oss grunneiere som står bak søknaden. Søknadsprosessen har pågått i sju år, forteller han til NRK Sogn og Fjordane.
Stardalen kraftverk vil utnytte et fall på 64 meter gjennom en tunnel på 2,3 kilometer. Anlegget er planlagt med en installert effekt på 18 MW, som vil gi en samlet årsproduksjon på 47 GWh. I et kostnadsoverslag fra 2009 ble utbyggingen anslått å komme på drøye 160 millioner kroner, noe som tilsvarer en utbyggingspris på 3,40 kroner/kWh.
Både utbyggingskostnad og strømpris er kraftig endret siden planprosessen ble startet. Heggheim mener likevel at kraftverket skal bli lønnsomt, selv med dagens lave kraftpriser.
– Vi har fått grønne sertifikater og det veier litt opp for kraftprisen, påpeker han overfor NRK.