Vil ha mer kraft ut av vernede vassdrag

Olje- og energiminister Tord Lien vil gjøre endringer i regelverket for å gjøre det lettere å bygge småkraftverk i vernede områder. Småkraftforeninga applauderer. Naturvernforbundet protesterer.

I forbindelse med åpningen av Norsk Vannkraftsenter i Trondheim mandag, sa Lien til NRKs «Her og nå» at regjeringen skal legge frem en energimelding som blant annet vil adressere balansen mellom klima, energiforsyning og næringsutvikling.
– Jeg tror vi kan få til veldig mye mer vannkraft – og opprettholde vernet. Men vi må se på hvordan vi forvalter regelverket rundt muligheten til å bygge småkraftverk i tilknytning til vernede vassdrag, sa Lien til NRK.

– Vi må jobbe sammen
Lien har ved flere anledninger sagt at han ønsker å se på regelverket rundt sidevassdrag. Norge har et teoretisk kraftpotensial på 600 TWh per år, dersom alle små og store vassdrag ble maksimalt utnyttet til kraftproduksjon. I dag blir bare en femdel av dette potensialet utnyttet til kraftproduksjon.
Olje- og energiministeren uttrykte et sterkt håp om at det nyåpnede vannkraftsenteret ved NTNU vil bidra til å sikre Norge en fortsatt god tilgang på elektrisitet.
– Myndighetene og aktørene i næringen må jobbe sammen for å sikre den kompetansen som skal til for å utnytte vannkraftressursene også i tiden fremover, sa han.

Får ros – og ris
Småkraftforeningas daglige leder, Knut Olav Tveit, er godt fornøyd med utspillet fra Tord Lien.
– Dette er positive signaler fra statsråden. Vi vil gjerne ha en dialog med ham om dette. Vi skal ha respekt for verneinstituttet. Samtidig har vi også sett ganske mange tilfeller der det helt klart vil være mulig å gjøre tilpassede utbygginger som ikke er i strid med verneformålet, sier Tveit.
Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er skeptisk og frykter en utbygging av vannkraft i vernede vassdrag: – Nedbørsfeltet ofte omfattet av vernereglene, og det er i dag svært strenge regler for hva som kan bygges og ikke bygges. Jeg håper olje- og energiministeren ikke vil svekke vernet av elvenaturen, sier han.

Her kan du høre det drøye tre minutter lange innslaget, som starter 26 minutter og 59 sekunder ut i Her og nå-sendingen.