Lover å få inn uteglemte småkraftverk

Både Høyre, Frp og KrF er innstilt på å finne løsninger som sikrer at småkraftprodusenter som ikke får elsertifikater, nå skal bli innlemmet i det norsk-svenske sertifikatsystemet, melder Nationen.

Olje- og energiminister Tord Lien fikk tirsdag kveld overlevert grunnlagsmaterialet for evalueringen av elsertifikatordningen. Dermed er det klart for å starte forhandlingene med svenskene om en tillemping og justering av ordningen – noe som gir fornyet håp for de utestengte småkraftverkene.
– Mange småkraftprodusenter sliter tungt, så det må bli en ordning på dette nå, sier Oskar Grimstad (Frp) i Stortingets energi- og miljøkomité, til Nationen.
160 norske småkraftverk som falt utenfor det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet, da det ble innført i 2012, til tross for at de vart lovet plass i ordningen. Disse må nå få en kompensasjon selv om det ikke skulle være mulig å overtale svenskene til å inkludere disse verkene i elsertifikatordningen, fremholder Grimstad overfor avisen.

Øker presset
Også Høyres Nikolai Astrup og KrFs Rigmor Andersen Eide, som er henholdsvis nestleder og medlem 
Stortingets energi- og miljøkomité, legger nå press på olje- og energiministeren for å få en positiv løsning for de uteglemte verkene.
Frp, Høyre, KrF og Venstre levete i fjor vår leverte et Dokument 8-forslag på Stortinget, der de bad regjeringen sørge for at alle småkraftverk bygd etter 1. januar 2004 skulle få elsertifikater. Dette ble avvist av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe, som stemplet hele forslaget som ren opportunisme.

Forventer løsning
Medlemmene i Småkraftforeninga forventer nå at regjeringen virkelig vil legge seg i selen for å finne en løsning. 
– Det er ikke nødvendigvis så lett, men det er ikke umulig. Det handler om politisk vilje, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Les mer hos Nationen.