Prisoppgang for elsertifikater

Den foreslåtte hevingen av kvotekurvene, som NVE og Energimyndighetene presenterte tirsdag ettermiddag, ga direkte utslag i elsertifikatprisen, melder nyhetbyrået Europower.

Spotprisen fikk et skikkelig løft rett etter at rapporten ble lagt frem. Hos SKM, som driver den største handelsplassen for elsertifikater, steg spotprisen umiddelbart med 11 prosent.
Ifølge seniorkonsulent Marius Holm Rennesund hos Thema Consulting Group, skyldes oppgangen at innstrammingen ble kraftigere enn aktørene på forhån hadde trodde.
– Det gjorde at spotkontrakten steg med 20 svenske kroner, som tilsvarende en oppgang på 11 prosent, sier Rennesund til Europower.
Onsdag formiddag har prisoppgangen fortsatt. Hele elsertifkatkurven – til og med kontrakten for 2018 – har løftet seg med om lag 25 svenske kroner fra prisnivået før elsertifikatrapporten ble lagt frem. 
 

Se elsertifikatprisen hos Svensk Kraftmäkling (SKM) her.